Favicon

Nyereményjáték

Nyerj wellness napokat!

Kiskereskedők, bolttulajdonosok játékra fel!
Vásárolj nettó 23.000.-ft értékben környezettudatos termékeket és ha szerencséd lesz, tiéd lehet nyereményeink egyike.

Több díjazott!
A főnyeremény: wellnes napok 4 csillagos szállodában a
MenDan Magic Spa & Wellness Hotelben Zalakaroson!

Részletek és további információk a Játékszabályzatban!

A nyeremény tartalmazza: 2 éj 3 nap superior szobában 2 fő részére, bőséges büféreggelivel és büfévacsorával látványkonyhával bővített büfén. A szállodai fürdőkomplexum használata vasárnaptól csütörtökig 7-21 óráig, pénteken és szombaton 7-22 óráig (sodrófolyosós úszó-,termál- és élménymedence, Kneipp taposó, pezsgőfürdő, gyermek pancsoló, finn szaunák, infraszauna, szauna show-k szauna mesterünk közreműködésével, egyedülálló élményzuhanyok, gőzkabin, merülő medence, dézsazuhany, fitness terem kardiógépekkel, napozó és panorámaterasz, reggeli torna, átmozgató torna, vízi torna, alakformáló torna, zsírégető torna, stretching, kondicionáló torna, fitball, has-láb-fenék torna, wellness tanácsadás, fürdőköpeny használat felnőttek számára, játszószoba és gyermekprogramok, gyermek animáció, kézműves játékok, hetente többször élőzene, változatos műsorok, éjszakai fürdővarázsparty fényekkel.

Érvényes 2021.12.20-ig, Kivéve: kiemelt időszakok, tematikus hétvégék, iskolaszünetek. Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

MenDan Magic Spa & Wellness Hotel

További nyeremények:

2. Helyezett: Visszanyeri a vásárlás árát

3. Helyezett: 1 db Bambusz konyhai mérleg

Nyereményjáték szabályzat

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a BB SPORT MANAGEMENT KFT.(Cg.: 02-09-076414, adószám:22984674-1-02)

7761 Kozármisleny, Sólyom utca 3. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt,

karbantartott https://www.facebook.com/bamboovillageeu/ Facebook oldalán futó

üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021.02.19. 16:00 – 2021.05.20. 18:00

Sorsolás: 2021. 05.28. 16:00

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a

nyereményre a Bamboo Village Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell

eljárnia: 23.000 Ft étékben legalább 2 fajta terméket kell vásárolnia.  Játék időtartama:

 1. február 19 – május 20. Eredményhirdetés: május 28. Részletes

játékszabályzat:

A játék végén a résztvevők közül kisorsolásra kerül 3 szerencsés nyertes.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • Aki a Bamboo Village Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint jár el és

magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes

képviselőjével együtt jogosult.

 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes

képviselője járhat el.

 • A Játékban a Szervező, mint a Játék lebonyolítója dolgozói és közreműködői,

valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli

hozzátartozói nem vehetnek részt.

 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen

megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely

rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban

nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat

szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy

a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. Nyeremény

A játék végén 3 fő nyertest hirdetünk.

Nyeremény:

 1. Helyezett: MenDan Hotel Zalakaros,2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka, 4

csillagos szállással.(Vasárnaptól péntekig)

A nyeremény tartalmazza: 2 éj 3 nap superior szobában 2 fő részére, bőséges büféreggelivel és büfévacsorával látványkonyhával bővített büfén. A szállodai fürdőkomplexum használata vasárnaptól csütörtökig 7-21 óráig, pénteken és szombaton 7-22 óráig (sodrófolyosós úszó-,termál- és élménymedence, Kneipp taposó, pezsgőfürdő, gyermek pancsoló, finn szaunák, infraszauna, szauna show-k szauna mesterünk közreműködésével, egyedülálló élményzuhanyok, gőzkabin, merülő medence, dézsazuhany, fitness terem kardiógépekkel, napozó és panorámaterasz, reggeli torna, átmozgató torna, vízi torna, alakformáló torna, zsírégető torna, stretching, kondicionáló torna, fitball, has-láb-fenék torna, wellness tanácsadás, fürdőköpeny használat felnőttek számára, játszószoba és gyermekprogramok, gyermek animáció, kézműves játékok, hetente többször élőzene, változatos műsorok, éjszakai fürdővarázsparty fényekkel, áfa.

Érvényes 2021.12.20-ig, Kivéve: kiemelt időszakok, tematikus hétvégék, iskolaszünetek. Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

 1. Helyezett: Visszanyeri a vásárlás árát
 2. Helyezett:1 db Bambusz konyhai mérleg

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nevét a Bamboo Village Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a

sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen

okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes

sorsolásának a jogát.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a

nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult

a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a

Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a

Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon

szándékosan befolyásolni próbálja;

 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben

egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a

nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem

terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez,

beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos

adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy

cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú

személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött

értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen

kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik

személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A

megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére

kizárólag saját céljaira végzett adatgyűjtés esetén továbbíthatja.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,

ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra

vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a

Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz

fordulhat.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra

és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre

használja.

Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az

adatok törlésre kerülnek.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény

kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím,

adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék

lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő

kommunikációra használja.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével

ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési

esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési

esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy

ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem

vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot

a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék

időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal

összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated

with Facebook. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője

a Facebook.

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk számodra. Jóváhagyod a cookie-k használatát?